"Sənaye təbabəti üzrə ilk yardım və ürəyin qapalı masajı" təlimi.