Pasiyentlərin hüquqlarının müdafiəsi şöbəsi

17.11.2017

"Pasiyentlərin hüquqlarının müdafiəsi şöbəsi" müayinə və müalicə ərəfəsində pasiyentlərin klinikamızın tibbi personalı ilə bağlı irad və təkliflərini araşdırmaq məqsədini daşıyır. Şəxsi məlumatların açıqlanmamasına təminat verilir.