TİBBİ SIĞORTA

"SƏHHƏT" klinikası tibbi sığorta proqramları çərçivəsində Azərbaycanın ən böyük sığorta şirkətləriylə birbaşa əməkdaşlıq edir. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada tibbi sığorta proqramını yerinə yetirərkən "Səhhət klinikası" sığorta olunana tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş müddətdə, həcmdə və keyfiyyətdə tibbi yardım göstərir, sığorta olunanın xəstəliyi ilə əlaqədar baş verə biləcək, eyni zamanda sığorta olunanın təqsirindən üzə çıxmış hər hansı fəsadlar barədə tibbi sığorta təşkilatına məlumat verir, sığorta olunanın sağlamlığının vəziyyətinə və ya şəxsi həyatına dair məlumatlar barədə xidməti sirri qoruyur.

Əlaqə nömrələrimiz:

(050) 272 01 96; (012) 374 94 24 ; (012) 370 60 42; (012) 447 50 92; (012) 447 85 55

Birlikdə çalışdığımız sığorta şirkətləri: